Vandvarmer
Øger varmekapaci- teten i ThermoFarm anlægget
Kan leveres i 2,5KW, 4,5KW eller 6,KW
Varmelegeme frem- stillet i syrefast rustfrit stål (Incoloy)
Vandbeholder frem- stillet i rustfrit stål
Automatisk tænd / sluk fra ThermoFarm pumpestationen
Op til 3 x 6KW kan direkte tilsluttes pumpestationen
Vandbeholder isoleret med 100mm glasuld
Ekstra varmekapacitet
I større anlæg, hvor varmebehovet overstiger en enkelt pumpestations kapa- citet, kan der installeres ekstra vandvar- mere. Disse vandvarmere, som leveres i kapacitet fra 2,5KW til 6KW, tilsluttes direkte til pumpestationen, og styres af denne.
Holdbarhed
Ligesom pumpestationen er Thermofarm vandvarmere indbyggede i et metalskab, der før lakering er rustbeskyttet gennem galvanisering. For størst mulig holdbarhed er vandbeholder og interne rør fremstillede i rustfrit stål (varmelegemet af syrefast rustfrit stål - Incoloy).

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes