Spørgsmål & svar
Hvor kan jeg få gode råd?
Du er altid velkommen til at kontakte os, enten på telefon eller email. Ud fra en kort samtale kan vi anslå, hvilken type anlæg du har brug for.
Hvordan bestiller jeg?
Efter en indledende samtale, hvor vi gennemgår dine behov, fremsender vi et konkret tilbud med installationstegning samt beregning af varmebehov.
Hvad har jeg behov for?
I nogle tilfælde kan farmens behov dækkes af pumpestationen alene, men for større farme vil der ofte være behov for yderligere varmetilførsel. Er dette tilfældet, suppleres pumpestationens varmekapacitet med en eller flere eksterne vandvarmere.
Hvor store farme kan i klare?
ThermoFarm anlægget er modulopbygget og kan derfor udviddes til at dække selv den største farm.
Sparer jeg energi?
Ja. I en typisk installation vil energibesparelsen betale for anlægget i løbet af et til to år.
Er mine dyr sikret friskt vand?
Thermofarm anlægget arbejder med meget små mængder vand udenfor drikkevandsrørene, hvorfor drikkevandet normalt udskiftes 3-4 gange i døgnet.
Hvordan installeres ThermoFarm anlægget?
Alle ThermoFarm produkter leveres som færdigsamlede og testede moduler, der blot skal forbindes til f.eks. drikkevandsrør og el.
Hvor sikkert er det?
Den intelligente styring måler løbende udetemperatur, fremløbstemperatur og returtemperatur(er), og beregner ud fra disse behovet for recirkulation samt varmetilførsel. Skulle en eller flere værdier alligevel komme udenfor accepterede intervaller, er styringen udstyret med flere alarm- og advarselsfunktioner.
Hvad nu, hvis noget går galt, når jeg ikke er hjemme?
Skulle der opstå en driftsfejl (f.eks. strømudfald eller manglende vandtilførsel), kan alarmer efter ønske videresendes som SMS (tilbehør) til en eller flere mobiltelefoner.
Hvilken type rør skal jeg anvende?
ThermoFarm anlægget kan benyttes med både isolerede og uisolerede drikkevandsrør.
Skal drikkevandsrør nedgraves?
På grund af styringsautomatikken kræves ikke nedgravning af drikkevandsrør.
Hvad koster det?
Et komplet Thermofarm anlæg koster fra 25.500 + fragt og moms.
Besøg nr.  
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes