Pumpestation
Altid friskt og tem- pereret drikkevand
Lavt forbrug til op- varmning og cirku- lation
Intet behov for kost- bar nedgravning af drikkevandsrør
Flytbart anlæg
Høj udskiftningsgrad af drikkevand: typisk 3-4 gange i døgnet
Lav total vand- mængde giver mini- mal risiko for bakte- riologisk forurening
Lave installations- omkostninger
Lav totalanskaffel- sespris
Lave driftsomkost- ninger
Fuldautomatisk - hele året
Besøg nr.  
 

Pumpestationen

ThermoFarm pumpestationen fra LBJ electronic integrerer recirkulationspumpe, varmelegeme og fuldautomatisk styringsenhed i een kompakt enhed.

ThermoFarm - let og enkelt at installere.
Der anvendes ingen nedgravede drikkevandsrør, og pumpestationen leveres altid færdigsamlet og testet. Styringen kræver kun to indstillinger: minimum pumpetid (den tid, det taget at recirkulere vandet i den længste streng), og maksimal pausetid (den tid, der maksimalt må gå inden næste recirkulation).
Efter denne justering er dine mink sikret friskt og tempereret drikkevand hele året - fra stærk frost til varm sommer.

Fuldautomatisk styring
Den intelligente styring måler løbende udetemperatur, fremløbstemperatur og returtemperatur(er), og beregner ud fra disse behovet for recirkulation samt varmetilførsel således, at optimal energiudnyttelse sikres.

Skulle en eller flere værdier alligevel komme udenfor accepterede intervaller, er styringen udstyret med flere alarm- og advarselsfunktioner:
Visuel og akkustisk alarm:
Lavt vandniveau
Lav cirkulation
Lav netspænding
 
Visuel advarsel (blink):
Returtemperatur lav
Returtemperatur høj
Overkogning
Frostrisiko
Tilbehør omfatter b.l.a. trådløs eller kablet overførsel af alle udlæsninger inkl. alarmer og advarsler til fjernudlæsningsenhed. Eventuelle alarmer kan efter ønske videresendes som SMS til en eller flere mobiltelefoner.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes