Billeder fra messestand J0028 i Herning februar 2005 (hold musen over teksten, klik for at hente billede):
Messestand Set fra højre Set fra venstre
ThermoFarm pumpestation/varmeveksler ThermoFarm cirkulations anlæg
ThermoFarm pumpestation ThermoFarm styring ThermoFarm styring med fjernaflæsning
ERO cirkulations anlæg