Billeder fra messestand J0028 i Herning februar 2003 (hold musen over teksten, klik for at hente billede):
Messestand set fra venstre
Messestand set fra højre
Tilbehør
ERO cirkulations anlæg
ThermoFarm cirkulations anlæg
ThermoFarm pumpestation
ThermoFarm varmeveksler