Fuldautomatisk vandingsanlæg for mink og andre pelsdyr

Pumpestationen
ThermoFarm pumpestation, der produceres af LBJ electronic, integrerer cirkulationspumpe, varmelegeme og fuldautomatisk styringsenhed for op til tre strenge i een kompakt enhed.

ThermoFarm - let og enkelt at installere.
Alle ThermoFarm produkter leveres som færdigsamlede og testede moduler, der blot skal forbindes til f.eks. drikkevandsrør og el. På grund af styringsautomatikken kræves ikke nedgravning af drikkevandsrør.

Justering
Efter opsætning er der kun behov for to indstillinger: minimum pumpetid (den tid, det tager at recirkulere vandet i den længste streng), og maksimal pausetid (den tid, der maksimalt må gå inden næste recirkulation).
Efter denne justering er dine mink sikret friskt og tempereret drikkevand hele året - fra stærk frost til varm sommer.

En god investering
Den intelligente styring måler løbende udetemperatur, fremløbstemperatur og returtemperatur(er), og beregner ud fra disse behovet for recirkulation samt varmetilførsel således, at optimal energiudnyttelse sikres. Den resulterende energibesparelse betyder, at investeringen i en ThermoFarm styring typisk er tilbagebetalt efter blot et til to år.

Alarmer og advarsler
Skulle en eller flere værdier alligevel komme udenfor accepterede intervaller, er styringen udstyret med flere alarm- og advarselsfunktioner. Eventuelle alarmer kan efter ønske (tilbehør) videresendes som SMS til en eller flere mobiltelefoner.

Tilbehør
Tilbehør omfatter b.l.a. ekstra vandvarmere,
SMS-modul
, samt trådløs eller kablet overførsel af alle udlæsninger inkl. alarmer og advarsler til fjernudlæsningsenhed.

Besøg nr.