Historie

ERO-Maskinteknik v/ Ehlert R. Olesen startede med at udvikle og producere cirkulationsanlæg i 1977. I starten af 80'erne blev rigtig mange anlæg opstillet hos minkavlere i hele Norden. Cirkulationsanlægget baseret på løs isoleret vandtank, pumpe m/rør og rund varmeveksler blev produceret hos ERO-Maskinteknik i Slelde ved Vejle frem til 2009.

Claus M. Olesen startede i faderens firma, ERO-Maskinteknik, i 1983 som rejsemontør med opstilling af anlæg i Sverige. Det blev gennem årene til opstilling af mange anlæg i hele Norden.
I 1998 fik Claus den idé at samle alle dele i et kabinet, så kunden selv kunne klare opstillingen. Herved kunne spares omkostningen til rejsemontøren, elektrikeren og VVS-manden. Anlægget skulle også kunne reducere de stigende omkostninger, som følge af stigende el-priser og vandafledningsafgift.
Andre havde søgt at spare energi ved at udnytte jordvarmen, men det gjorde anskaffelsen dyr pga. gravearbejdet. Disse anlæg var desuden svære, ja nærmest umulige, at flytte og genbruge. De store mængder stillestående vand i jordbeholdere og rør-systemer kunne også give problemer med vandkvaliteten.

Lave anskaffelsesomkostninger, energioptimering, flexibilitet, god vandkvalitet
og om muligt vedligeholdelsesfri blev nøgleord for udviklingen.

Sammen med svigerfaderen, som har elektronikfirmaet LBJ electronic blev mulighederne vendt og drejet, og i 1998 oprettede Claus Olesen firmaet ThermoFarm Montage, der skulle udvikle og siden producere anlæggene. LBJ electronic skulle udvikle og producere styringen. ERO-Maskinteknik, som allerede var godt kendt af markedet, skulle så sideløbende med de konventionelle anlæg, markedsføre og forhandle ThermoFarm.

Prøveanlæg blev fra 1998 opstillet hos en lokal minkavler og i 1999-2000 prøvetestes anlæg på Forsøgscenter Bygholm ved Horsens. Anlæggene blev modulopbygget og kunne udvides efter behov. Styringsprincipperne forbedres løbende ud fra erfaringer som tilbagemeldes fra kunder.

I 2005 blev en ny generation frigivet, kaldet ThermoFarm 2005. Samtidig lanceres en fjernaflæsningsenhed samt mulighed for at købe styringsboxen separat, for optimering af eksisterende ERO-anlæg.

Hvert år i februar udstilles på Pelsdyrmessen i Herning. Da Ehlert Olesen i 2005 bliver syg hjælper LBJ Claus Olesen på messestanden.

Produktionen af cirkulationsvandingsanlæg foregår efterhånden 100% hos LBJ, og fra 2007 står LBJ også for den årlige messe. Anlæg sælges stadig gennem ERO Maskinteknik frem til ejerens død. September 2009 køber LBJ ERO Maskinteknik efter Ehlert R Olesen.

LBJ overtager dermed alle rettigheder til fremstilling af cirkulationsvandingsanlæg, navnet ERO, standpladser samt ERO drikkeventiler.

LBJ electronic redesigner nu først vandvarmeren. Den skal kunne placeres vandret i et burrum, venstre- eller højrehængt for ende af en række, samt evt. lodret som hidtil. Der skal kunne anvendes forskellige størrelser af varmelegemer efter behov. Endvidere skal den være nem at montere og servicere.

Vandvarmeren skal veje så lidt, at den kan fremsendes med postvæsenet. Den skal fremstilles i bedste materialer samt kunne masseproduceres.

Vandvarmeren præsenteres allerede på messen marts 2010. Et mekanisk redesign af pumpestationen vises også. Selve styreprincipperne og styring, som lanceredes i 2005, ændres ikke.

Ved redesign af pumpestation optimeres på en lang række punkter. Konceptet med at alt skal være inde i kabinettet bibeholdes.

Først og fremmest laves kabinettet i rustfrit stål for lang holdbarhed, og rørføring ændres fra galvaniserede jernrør til plastlimefitting for at give mulighed for medicinering i tilgangsvand.

Der skulle også være haner inde i kabinettet til en ekstra sommerstreng, så der kan tilstluttes i alt tre strenge. Tilslutningen skulle være nemmere at komme til.

Serviceadgang, udskiftning af pumpe og varmelegeme skulle forbedres. Der skulle også være mulighed for at kunne ændre pumpestørrelse og type. Den gamle CH4-30 pumpe, som har væres standard i mere end 20år, udskiftes med den helt nye højeffektive CM5 pumpe. Faktisk reduceres warmeafsætningen i køleluft fra ca 380W til 160W ved 5m3/time. Anvendes standard sommer spareprogram med 10min pumpetid/tim er det kun ca 30W som ikke overføres til vandet.

Ved at flytte tanken op med adgang i toppen, og bibeholde styring i øjenhøjde, øges vandtryk når pumpen ikke kører. Det øger den tid hvor pumpen ikke behøver køre. Pladsudnyttelsen forbedres drastisk.

Med optimering af intern udformning reduceres størrelsen af kabinettet med hele 55%, og vægten reduceres fra 90kg til 42kg. Pumpestationen kan nu fremsendes på en 1/4-palle, og den kan hænges op af een person uden hjælpemidler.

I de følgende år forbedres denne nye generation, med henblik på masseproduktion.

Messestand 2011