Eksempler

Plakat 2 v1.07.pdf (2007) Udvidelse.pdf (2011)

Beregninger
Varmetal for rør.pdf (2013)
Dimensionering.xls (2008)