Besøg nr.  
               
 
Altid friskt og tempe- reret drikkevand
 
Lavt forbrug til opvarm- ning og cirkulation
 
Intet behov for kostbar nedgravning af drikke- vandsrør
 
Flytbart anlæg
 
Høj udskiftningsgrad af drikkevand: typisk 3-4 gange i døgnet
 
Lav total vandmængde giver minimal risiko for bakteriologisk forure- ning
 
Lave installationsom- kostninger
 
Lav totalanskaffelsespris
 
Lave driftsomkostninger
 
Fuldautomatisk - hele året


Pumpestationen

ThermoFarm pumpestationen fra LBJ electronic integrerer recirkulationspumpe, varmelegeme og fuldautomatisk styringsenhed i een kompakt enhed.

ThermoFarm - let og enkelt at installere.
Der anvendes ingen nedgravede drikkevandsrør, og pumpestationen leveres altid færdigsamlet og testet. Styringen kræver kun to indstillinger: minimum pumpetid (den tid, det taget at recirkulere vandet i den længste streng), og maksimal pausetid (den tid, der maksimalt må gå inden næste recirkulation).
Efter denne justering er dine mink sikret friskt og tempereret drikkevand hele året - fra stærk frost til varm sommer.


 

Fuldautomatisk styring
Den intelligente styring måler løbende udetemperatur, fremløbstemperatur og returtemperatur(er), og beregner ud fra disse behovet for recirkulation samt varmetilførsel således, at optimal energiudnyttelse sikres.

Skulle en eller flere værdier alligevel komme udenfor accepterede intervaller, er styringen udstyret med flere alarm- og advarselsfunktioner:

Visuel og akkustisk alarm:
Lavt vandniveau
Lav cirkulation
Lav netspænding

Visuel advarsel (blink):
Returtemperatur lav
Returtemperatur høj
Overkogning
Frostrisiko
   

Tilbehør omfatter b.l.a. trådløs eller kablet overførsel af alle udlæsninger inkl. alarmer og advarsler til fjernudlæsningsenhed. Eventuelle alarmer kan efter ønske videresendes som SMS til en eller flere mobiltelefoner.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes